CranioSacraal therapie


De ontstaanswijze CST is uit de Osteopathie en gaat er van uit dat het lichaam een eenheid is.

De behandeling bestaat uit zachte manuele technieken.

Alle structuren in je lichaam staan met elkaar in verbinding (vb. Heb je last van je rug dan kan de oorzaak vanuit je teen komen).
Wat is het CranioSacraal systeem

Het CranioSacraal systeem bestaat uit vliezen en hersenruggenmergvloeistof (ofwel cerebrospinale vloeistof/liquor) die het ruggemerg en de hersenen omgeven/beschermen. Binnen dit systeem neemt de vloeistof regelmatig toe en af. Dit gaat in een ritme, wat we wel het CranioSacraal ritme noemen. Ik als therapeut kan dit ritme in het gehele lichaam voelen en geeft mij informatie hoe het met de client gaat.
Zelfgenezend vermogen

In de CST gaan we uit van het zelfgenezend vermogen. Door middel van de behandeling maken we ruimte in het lichaam (in het systeem), waardoor de beperkingen in de weefsels kunnen herstellen.


Na een ongeluk/ziekte/ stress/ verkeerde voeding of een operatie heeft het lichaam soms hulp nodig om het zelfgenezend proces aan te kunnen spreken.
Invloed van emotie

Emotie heeft invloed op je hele zijn. Een blijde emotie heeft meestal tot gevolg dat je bergen kan verzetten, echter een negatieve gebeurtenis maakt dat je je rot kan gaan voelen en fysiek minder aan kan. Dit kan leiden tot emotionele blokkades en/of ook fysieke blokkades. Andersom is het ook het geval (voorbeeld: je bent omver geskied, hebt hierdoor je been gebroken en daar ben je erg boos om. Dit alles maakt het soms dat het genezing proces beinvloed wordt door de boosheid)  


Uit dit blijkt dan ook de eenheid van lichaam en geest.


De behandeling met CST bestaat uit het behandelen van het geheel, je hele zijn.


Meer info kunt u ook vinden op de website www.upledger.nl

Behandeling

Behandeling bestaat uit het ruimte maken in het CranioSacrale systeem ofwel ruimte creeren zodat het zelfgenezend proces in het lichaam weer in gang wordt gezet.


De behandeling zijn zachte manuele technieken.


Hoe wordt dit alles in gang gezet?

-Structuur (lichaam) beoordelen of er blokkades of spanningen zijn door middel van aanraking. De stuctuur kan zijn wervelkolom, spieren, huid, fascia etc. .

-Kijken naar de structurele en de emotionele spanning die daar misschien bij hoort.

Tijdens de behandeling bepaalt de client zelf wat zijn of haar grenzen zijn.                             


De behandelings freqeuntie is niet hoog, daar je uitgaat van het herstellend vermogen van de client, dit gaat in overleg.


CranioSacraal therapie is ook zeer geschikt om een proces van persoonlijke groei en ontwikkeling te begeleiden en te ondersteunen: mentaal sterker,lichamelijk gezonder en emotioneel meer in balance.
Meer info kunt u ook vinden op de website www.upledger.nl

Afspraak maken?